FORVALTNINGSDATABASEN

STATENS SIVILRETTSFORVALTNING (Orgnr. 986186999)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986186999
Navn/foretaksnavn: STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 88
Forretningsadresse: Holbergs gate 1, 0166 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2105 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 28-10-2003
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13671

Lenker til interne ressurser