FORVALTNINGSDATABASEN

KONFLIKTRÅDET OSLO (Orgnr. 986082352)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986082352
Navn/foretaksnavn: KONFLIKTRÅDET OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Mariboes gate 13, 0183 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8029 dep, 0030 OSLO
Registrert dato: 24-09-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sikt id-nummer: 56742

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet