FORVALTNINGSDATABASEN

KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING (Orgnr. 986187243)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986187243
Navn/foretaksnavn: KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Kirkegata 2, 9950 VARDØ
Forretningskommune: VARDØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 253, 9951 VARDØ
Registrert dato: 28-10-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13667

Lenker til interne ressurser