FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS UTLENDINGSENHET (Orgnr. 986210547)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986210547
Navn/foretaksnavn: POLITIETS UTLENDINGSENHET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 343
Forretningsadresse: Økernveien 11-13, 0653 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2095 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 05-11-2003
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.