FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER BERGEN (Orgnr. 986440178)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986440178
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Allehelgens gate 4, 5016 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 12-01-2004
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.