FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER TRONDHEIM (Orgnr. 986440232)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986440232
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Gryta 4, 7010 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 12-01-2004
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.