FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER BODØ (Orgnr. 986440313)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986440313
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER BODØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Kongens gate 81, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 12-01-2004
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.