FORVALTNINGSDATABASEN

TRONDHEIM FENGSEL LEIRA AVDELING (Orgnr. 986928413)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986928413
Navn/foretaksnavn: TRONDHEIM FENGSEL LEIRA AVDELING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Bratsbergvegen 189, 7036 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-06-2004
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet