FORVALTNINGSDATABASEN

TRONDHEIM FENGSEL KONGENS GATE AVDELING (Orgnr. 986928502)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986928502
Navn/foretaksnavn: TRONDHEIM FENGSEL KONGENS GATE AVDELING
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kongens gate 95, 7012 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-06-2004
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.