FORVALTNINGSDATABASEN

BREDTVEIT FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT AVD B2 (Orgnr. 987015764)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987015764
Navn/foretaksnavn: BREDTVEIT FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT AVD B2
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Bredtvetveien 2B, 0950 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1 Kaldbakken, 0901 OSLO
Registrert dato: 29-06-2004
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.