FORVALTNINGSDATABASEN

UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 1 ØST SKI (Orgnr. 987919469)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987919469
Navn/foretaksnavn: UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 1 ØST SKI
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Vestveien 16, 1423 SKI
Forretningskommune: NORDRE FOLLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3390, 1402 SKI
Registrert dato: 23-02-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.