FORVALTNINGSDATABASEN

UTRYKNINGSPOLITIET (Orgnr. 974760894)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760894
Navn/foretaksnavn: UTRYKNINGSPOLITIET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 78
Forretningsadresse: Fredriksvern verft Helgeroaveien, 3290 STAVERN
Forretningskommune: LARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 100, 3291 STAVERN
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13509

Lenker til interne ressurser