FORVALTNINGSDATABASEN

UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 1 ØST GJØVIK (Orgnr. 987919574)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987919574
Navn/foretaksnavn: UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 1 ØST GJØVIK
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Ibsens gate 1, 2821 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 54, 2801 GJØVIK
Registrert dato: 23-02-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.