FORVALTNINGSDATABASEN

UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 2 SØR HØNEFOSS (Orgnr. 987919876)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987919876
Navn/foretaksnavn: UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 2 SØR HØNEFOSS
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Askveien 4, 3510 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 505 Sentrum, 3504 HØNEFOSS
Registrert dato: 23-02-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.