FORVALTNINGSDATABASEN

UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 2 SØR LARVIK (Orgnr. 987919957)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987919957
Navn/foretaksnavn: UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 2 SØR LARVIK
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Brannvaktsgate 7, 3256 LARVIK
Forretningskommune: LARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.