FORVALTNINGSDATABASEN

UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 3 VEST BERGEN (Orgnr. 987920106)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987920106
Navn/foretaksnavn: UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 3 VEST BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Litleåsvegen 43, 5132 NYBORG
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 44 Myrdal, 5878 BERGEN
Registrert dato: 23-02-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.