FORVALTNINGSDATABASEN

UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 4 MIDT TRONDHEIM (Orgnr. 987920130)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987920130
Navn/foretaksnavn: UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 4 MIDT TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Gryta 4, 7010 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2475 Torgarden, 7005 TRONDHEIM
Registrert dato: 23-02-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.