FORVALTNINGSDATABASEN

FREDRIKSTAD NAMSMANNSKONTOR (Orgnr. 988038709)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988038709
Navn/foretaksnavn: FREDRIKSTAD NAMSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Brochs gate 2, 1607 FREDRIKSTAD
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 284, 1601 FREDRIKSTAD
Registrert dato: 29-03-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 56724

Lenker til interne ressurser