FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSFOGDEN I BERGEN (Orgnr. 988900060)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988900060
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 63
Forretningsadresse: Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 773 Sentrum, 5807 BERGEN
Registrert dato: 10-11-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 56723

Lenker til interne ressurser