FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSFOGDEN I STAVANGER - SANDNES (Orgnr. 988907359)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988907359
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I STAVANGER - SANDNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 40
Forretningsadresse: Jåttåvågveien 7, 4020 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 236, 4068 STAVANGER
Registrert dato: 14-11-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 56728

Lenker til interne ressurser