FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSFOGDEN I AGDER (Orgnr. 988909238)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988909238
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I AGDER
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Tollbodgata 45, 4614 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 514 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 14-11-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 56725

Lenker til interne ressurser