FORVALTNINGSDATABASEN

SENTER FOR NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL I BERGEN ND-SENTER (Orgnr. 989683748)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 989683748
Navn/foretaksnavn: SENTER FOR NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL I BERGEN ND-SENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: 3. etasje/nAllehelgens gate 2, 5016 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 486 Sentrum, 5805 BERGEN
Registrert dato: 03-04-2006
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.