FORVALTNINGSDATABASEN

RAVNEBERGET FENGSEL (Orgnr. 989701649)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 989701649
Navn/foretaksnavn: RAVNEBERGET FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 58
Forretningsadresse: Ravneberget 30, 1727 SARPSBORG
Forretningskommune: SARPSBORG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9006 Grønland Oslo, 0133 OSLO
Registrert dato: 06-04-2006
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet