FORVALTNINGSDATABASEN

SENTER FOR NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL I OSLO (Orgnr. 989701746)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 989701746
Navn/foretaksnavn: SENTER FOR NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL I OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Sverres gate 10, 0652 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9006 Grønland Olso, 0133 OSLO
Registrert dato: 06-04-2006
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.