FORVALTNINGSDATABASEN

LYDERHORN OVERGANGSBOLIG (Orgnr. 990187711)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990187711
Navn/foretaksnavn: LYDERHORN OVERGANGSBOLIG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 23
Forretningsadresse: Gravdalsveien 240, 5165 LAKSEVÅG
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2444 Solheimsviken, 5824 BERGEN
Registrert dato: 24-08-2006
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet