FORVALTNINGSDATABASEN

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) AVD NØD- OG BEREDSKAPSKOMMUNIKASJ (Orgnr. 990382859)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990382859
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) AVD NØD- OG BEREDSKAPSKOMMUNIKASJ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 67
Forretningsadresse: Nydalen alle 37, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2014, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 11-10-2006
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.