FORVALTNINGSDATABASEN

HALDEN FENGSEL (Orgnr. 993315060)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993315060
Navn/foretaksnavn: HALDEN FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 291
Forretningsadresse: Justisveien 10, 1788 HALDEN
Forretningskommune: HALDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 13-11-2008
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet