FORVALTNINGSDATABASEN

KRISTIANSAND FENGSEL SOLHOLMEN OVERGANGSBOLIG (Orgnr. 993316059)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993316059
Navn/foretaksnavn: KRISTIANSAND FENGSEL SOLHOLMEN OVERGANGSBOLIG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Krosseveien 2, 4617 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4604, 4673 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 13-11-2008
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.