FORVALTNINGSDATABASEN

ARENDAL FENGSEL EVJE AVDELING (Orgnr. 993316121)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993316121
Navn/foretaksnavn: ARENDAL FENGSEL EVJE AVDELING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Evjemoen, 4735 EVJE
Forretningskommune: EVJE OG HORNNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-11-2008
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet