FORVALTNINGSDATABASEN

STATENS SIVILRETTSFORVALTNING (Orgnr. 999043364)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 999043364
Navn/foretaksnavn: STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Grønnegata 52, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2105 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 23-10-2012
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet