FORVALTNINGSDATABASEN

Eirik Glenne

Denne siden viser opplysninger om Eirik Glenne fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Eirik Glenne
NSD id-nummer: 11019
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Utredningsleder 1970
1982 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningsleder 1970 1970
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningsleder 1970
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningsleder 1970
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningsleder 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder I kraft av stilling 220 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder I kraft av stilling 220 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder I kraft av stilling 220 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Ekspedisjonssjef 1970