FORVALTNINGSDATABASEN

Terje Johannessen

Denne siden viser opplysninger om Terje Johannessen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Terje Johannessen
NSD id-nummer: 12057
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1984 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomisk Koordin 1970
1985 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisk Koordin 1970
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisk Koordin 1970
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Økonomisk Koordin 1970
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisk Koordin 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Åkonomisk Koordin 1970
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisk Koordin 1970
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisk Koordin 1970 1970
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisk Koordin 1970