FORVALTNINGSDATABASEN

Erik Chr. Selmer

Denne siden viser opplysninger om Erik Chr. Selmer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Erik Chr. Selmer
NSD id-nummer: 466
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1981 A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten. Leder 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Nordisk kontaktorgan for atomenergispørsmål (NKA) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1982 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1982 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Departementsråd 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1983 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Departementsråd 1970
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970 1970
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Departementsråd 1970 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970