FORVALTNINGSDATABASEN

Einar Hysvær

Denne siden viser opplysninger om Einar Hysvær fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Hysvær
NSD id-nummer: 495
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Forbundsformann 1970
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Forbundsformann 1970
1980 Råstoffutjevningsutvalget. Utvalg til å foreta en nærmere vurdering av råstoffutjevnende tiltak i frossenfisknæringen. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Forbundsformann 1970
1980 Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Forbundsformann 1970
1980 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Forbundsformann 1970 1970
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Forbundsformann 1970
1981 Råstoffutjevningsutvalget. Utvalg til å foreta en nærmere vurdering av råstoffutjevnende tiltak i frossenfisknæringen. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Forbundsformann 1970
1981 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 213 Formann 1970 1970
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Forbundsformann 1970 1970
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Forbundsformann 1970 1970
1989 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Forbundsleder 1970 1970
1989 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 213 Forbundsleder 1970 1970
1990 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Forbundsleder 1970
1991 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Forbundsleder 1970 1970
1991 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Forbundsleder 1970
1992 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 213 Forbundsleder 1970 1970
1992 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Forbundsleder 1970
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 213 Forbundsleder 1970 1970
1997 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 213 Fhv. Forbundsle 1970 1970