FORVALTNINGSDATABASEN

ØRSTA, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØRSTA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 69 40 109 61 17 78 8 23 31
1981 73 51 124 64 22 86 9 29 38
1982 68 48 116 58 21 79 10 27 37
1983 76 54 130 66 22 88 10 32 42
1984 69 52 121 58 18 76 11 34 45
1985 72 48 120 62 21 83 10 27 37
1986 69 54 123 61 25 86 8 29 37
1987 70 54 124 63 25 88 7 29 36
1988 68 58 126 62 27 89 6 31 37
1989 72 65 137 64 31 95 8 34 42
1990 69 63 132 65 31 96 4 32 36
1991 68 70 138 64 33 97 4 37 41
1992 70 73 143 66 30 96 4 43 47
1993 70 79 149 65 29 94 5 50 55
1994 62 80 142 58 33 91 4 47 51
1995 70 81 151 59 33 92 11 48 59
1996 62 78 140 58 35 93 4 43 47
1997 60 66 126 56 33 89 4 33 37
1998 84 79 163 71 37 108 13 42 55
1999 72 73 145 66 34 100 6 39 45
2000 61 47 108 59 28 87 2 19 21
2001 91 52 143 83 31 114 8 21 29
2002 56 54 110 52 34 86 4 20 24
2003 42 46 88 39 27 66 3 19 22
2004 44 51 95 40 27 67 4 24 28
2005 46 59 105 44 32 76 2 27 29
2006 46 63 109 45 39 84 1 24 25
2007 44 77 121 42 52 94 2 25 27
2008 48 82 130 45 55 100 3 27 30
2009 51 84 135 44 57 101 7 27 34
2010 54 84 138 44 61 105 10 23 33
2011 43 77 120 37 56 93 6 21 27
2012 45 77 122 39 48 87 6 29 35
2013 47 82 129 45 55 100 2 27 29
2014 46 77 123 44 50 94 2 27 29
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ØRSTA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 65.7 27.4 93.1 61.0 17.0 78.0 4.7 10.4 15.1
1981 69.9 34.4 104.4 64.0 22.0 86.0 5.9 12.4 18.4
1982 64.6 32.6 97.2 58.0 21.0 79.0 6.6 11.6 18.2
1983 72.5 34.2 106.7 66.0 22.0 88.0 6.5 12.2 18.7
1984 65.5 31.4 96.9 58.0 18.0 76.0 7.5 13.4 20.9
1985 68.4 30.6 99.0 62.0 21.0 83.0 6.4 9.6 16.0
1986 66.4 36.4 102.9 61.0 25.0 86.0 5.4 11.4 16.9
1987 67.7 36.5 104.2 63.0 25.0 88.0 4.7 11.5 16.2
1988 66.1 38.8 104.9 62.0 27.0 89.0 4.1 11.8 15.9
1989 68.5 44.0 112.5 64.0 31.0 95.0 4.5 13.0 17.5
1990 67.5 43.1 110.6 65.0 31.0 96.0 2.5 12.1 14.6
1991 66.4 46.8 113.3 64.0 33.0 97.0 2.4 13.8 16.3
1992 68.6 47.9 116.6 66.3 30.0 96.3 2.3 17.9 20.2
1993 67.4 48.1 115.5 65.3 29.0 94.3 2.1 19.1 21.2
1994 59.5 54.0 113.5 58.0 33.0 91.0 1.5 21.0 22.5
1995 61.2 53.4 114.6 59.0 33.0 92.0 2.2 20.4 22.6
1996 59.0 55.1 114.1 58.0 35.0 93.0 1.0 20.1 21.0
1997 57.7 51.4 109.1 56.0 33.0 89.0 1.7 18.4 20.1
1998 75.4 60.0 135.3 71.0 37.0 108.0 4.4 23.0 27.3
1999 68.8 55.3 124.1 66.0 34.0 100.0 2.8 21.3 24.1
2000 60.5 38.5 99.0 59.0 28.0 87.0 1.5 10.5 12.0
2001 87.8 42.8 130.6 83.0 31.0 114.0 4.8 11.8 16.6
2002 54.5 46.1 100.7 52.0 34.0 86.0 2.5 12.1 14.7
2003 41.1 39.4 80.5 39.0 27.0 66.0 2.1 12.4 14.5
2004 42.3 43.4 85.7 40.0 27.0 67.0 2.3 16.4 18.7
2005 45.4 50.3 95.7 44.0 32.0 76.0 1.4 18.3 19.7
2006 45.5 56.5 101.9 45.0 39.0 84.0 0.5 17.5 18.0
2007 43.5 69.2 112.7 42.0 52.0 94.0 1.5 17.2 18.7
2008 46.5 73.8 120.3 45.0 55.0 100.0 1.5 18.8 20.3
2009 47.4 76.6 124.0 44.0 57.0 101.0 3.4 19.6 23.0
2010 48.5 77.9 126.4 44.0 61.0 105.0 4.5 16.9 21.4
2011 40.4 71.1 111.5 37.0 56.0 93.0 3.4 15.1 18.5
2012 41.6 67.1 108.6 39.0 48.0 87.0 2.6 19.0 21.6
2013 45.3 72.3 117.7 45.0 55.0 100.0 0.3 17.4 17.6
2014 45.4 66.9 112.3 44.0 50.0 94.0 1.4 16.9 18.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ØRSTA (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 109 0.1 93.1 0.1
1981 124 0.1 104.4 0.1
1982 116 0.1 97.2 0.1
1983 130 0.1 106.7 0.1
1984 121 0.1 96.9 0.1
1985 120 0.1 99.0 0.1
1986 123 0.1 102.9 0.1
1987 124 0.1 104.2 0.1
1988 126 0.1 104.9 0.1
1989 137 0.1 112.5 0.1
1990 132 0.1 110.6 0.1
1991 138 0.1 113.3 0.1
1992 143 0.1 116.6 0.1
1993 149 0.1 115.5 0.1
1994 142 0.1 113.5 0.1
1995 151 0.1 114.6 0.1
1996 140 0.1 114.1 0.1
1997 126 0.1 109.1 0.1
1998 163 0.1 135.3 0.1
1999 145 0.1 124.1 0.1
2000 108 0.1 2.5 99.0 0.1
2001 143 0.1 3.4 130.6 0.1
2002 110 0.1 2.6 100.7 0.1
2003 88 0.1 2.1 80.5 0.1
2004 95 0.1 2.3 85.7 0.1
2005 105 0.1 2.5 95.7 0.1
2006 109 0.1 2.4 101.9 0.1
2007 121 0.1 2.6 112.7 0.1
2008 130 0.1 2.8 120.3 0.1
2009 135 0.1 3.0 124.0 0.1
2010 138 0.1 3.0 126.4 0.1
2011 120 0.1 2.6 111.5 0.1
2012 122 0.1 2.6 108.6 0.1
2013 129 0.1 2.7 117.7 0.1
2014 123 0.1 2.6 112.3 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ØRSTA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 40 37.5
DOMSTOLENE I NORGE 7 6.9
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 10.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 23 20.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 19.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ØRSTA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 40 37.5
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 6.9
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 10.6
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.3
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 23 20.4
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 19.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ØRSTA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
39:23:35 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN ØRSTA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 40 37.5
50:6:26 JORDSKIFTERETTENE SUNNMØRE JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 7 6.9
89:51:8:44 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I ØRSTA, VARTDAL HJØRUNDFJORD OG STORFJORDEN SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:15:44 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV ØRSTA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 10.6
13:9:2:4:15 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT ØRSTA TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.3
42:16:6 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING ØRSTA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 23 20.4
4:7:15:18:10 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT VOLDA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 6.3
4:7:15:18:12 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT ØRSTA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 13.3