FORVALTNINGSDATABASEN

(39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 1110 1034.9 972 972.0 138 62.9
Kvinner 2450 2289.1 1997 1997.0 453 292.1
Totalt 3560 3324.1 2969 2969.0 591 355.1
(39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
2.3 2.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 30 28.1
2 AKERSHUS 116 111.4
3 OSLO 2802 2626.2
4 HEDMARK 7 7.0
6 BUSKERUD 5 4.0
7 VESTFOLD 250 229.7
8 TELEMARK 10 9.6
9 AUST-AGDER 5 4.2
10 VEST-AGDER 2 1.6
11 ROGALAND 123 107.3
12 HORDALAND 54 45.8
14 SOGN OG FJORDANE 2 2.0
15 MØRE OG ROMSDAL 44 41.4
16 SØR-TRØNDELAG 89 86.2
17 NORD-TRØNDELAG 3 3.0
18 NORDLAND 6 5.3
19 TROMS 4 3.3
20 FINNMARK 8 8.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS 5 5.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 25 23.1
AKERSHUS 219 BÆRUM 116 111.4
OSLO 301 OSLO 2802 2626.2
HEDMARK 403 HAMAR 7 7.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 5 4.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 250 229.7
TELEMARK 805 PORSGRUNN 6 6.0
TELEMARK 806 SKIEN 4 3.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL 5 4.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 2 1.6
ROGALAND 1103 STAVANGER 5 5.0
ROGALAND 1124 SOLA 118 102.3
HORDALAND 1201 BERGEN 54 45.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 4 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 40 37.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 89 86.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ 5 4.5
NORDLAND 1833 RANA 1 0.8
TROMS 1902 TROMSØ 4 3.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 3 3.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 5 5.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 73 68.1
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 597 538.2
STATENS STRÅLEVERN 121 116.4
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 207 200.3
STATENS LEGEMIDDELVERK 252 241.8
BIOTEKNOLOGINEMNDA 7 6.8
STATENS HELSEPERSONELLNEMND 7 6.8
STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS 45 43.2
KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA 2 1.9
HELSEDIREKTORATET SENTRALT 791 752.0
STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL 51 49.5
VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET 20 19.6
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 159 147.0
STATENS HELSETILSYN 114 104.7
FOLKEHELSEINSTITUTTET 850 798.3
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 202 170.6
PASIENTSKADENEMNDA 62 58.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
1 ØSTFOLD HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 25 23.1
2 AKERSHUS STATENS STRÅLEVERN 116 111.4
3 OSLO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 207 200.3
3 OSLO STATENS LEGEMIDDELVERK 252 241.8
3 OSLO BIOTEKNOLOGINEMNDA 7 6.8
3 OSLO STATENS HELSEPERSONELLNEMND 7 6.8
3 OSLO STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS 45 43.2
3 OSLO KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA 2 1.9
3 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 707 670.8
3 OSLO STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL 51 49.5
3 OSLO HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 4.0
3 OSLO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 168 149.4
3 OSLO VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET 20 19.6
3 OSLO NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 159 147.0
3 OSLO STATENS HELSETILSYN 114 104.7
3 OSLO FOLKEHELSEINSTITUTTET 801 757.0
3 OSLO NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 196 164.6
3 OSLO PASIENTSKADENEMNDA 62 58.8
4 HEDMARK HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 7 7.0
6 BUSKERUD HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.0
7 VESTFOLD HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
7 VESTFOLD HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 245 225.2
8 TELEMARK NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 6 6.0
8 TELEMARK HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.6
9 AUST-AGDER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.2
10 VEST-AGDER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 2 1.6
11 ROGALAND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
11 ROGALAND HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 118 102.3
12 HORDALAND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
12 HORDALAND FOLKEHELSEINSTITUTTET 49 41.3
14 SOGN OG FJORDANE HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 2 2.0
15 MØRE OG ROMSDAL HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.9
15 MØRE OG ROMSDAL HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 40 37.5
16 SØR-TRØNDELAG HELSEDIREKTORATET SENTRALT 84 81.2
16 SØR-TRØNDELAG HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
17 NORD-TRØNDELAG HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 3 3.0
18 NORDLAND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
18 NORDLAND HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1 0.8
19 TROMS HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.3
20 FINNMARK HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 3 3.0
20 FINNMARK STATENS STRÅLEVERN 5 5.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 25 23.1
AKERSHUS 219 BÆRUM STATENS STRÅLEVERN 116 111.4
OSLO 301 OSLO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 207 200.3
OSLO 301 OSLO STATENS LEGEMIDDELVERK 252 241.8
OSLO 301 OSLO BIOTEKNOLOGINEMNDA 7 6.8
OSLO 301 OSLO STATENS HELSEPERSONELLNEMND 7 6.8
OSLO 301 OSLO STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS 45 43.2
OSLO 301 OSLO KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA 2 1.9
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 707 670.8
OSLO 301 OSLO STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL 51 49.5
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 4.0
OSLO 301 OSLO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 168 149.4
OSLO 301 OSLO VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET 20 19.6
OSLO 301 OSLO NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 159 147.0
OSLO 301 OSLO STATENS HELSETILSYN 114 104.7
OSLO 301 OSLO FOLKEHELSEINSTITUTTET 801 757.0
OSLO 301 OSLO NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 196 164.6
OSLO 301 OSLO PASIENTSKADENEMNDA 62 58.8
HEDMARK 403 HAMAR HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 7 7.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
VESTFOLD 704 TØNSBERG HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 245 225.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 6 6.0
TELEMARK 806 SKIEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 2 1.6
ROGALAND 1103 STAVANGER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
ROGALAND 1124 SOLA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 118 102.3
HORDALAND 1201 BERGEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
HORDALAND 1201 BERGEN FOLKEHELSEINSTITUTTET 49 41.3
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 40 37.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEDIREKTORATET SENTRALT 84 81.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 5 4.5
NORDLAND 1833 RANA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1 0.8
TROMS 1902 TROMSØ HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 4 3.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 3 3.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER STATENS STRÅLEVERN 5 5.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:17 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD 5 5.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:31 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN FREDRIKSTAD 25 23.1
AKERSHUS 219 BÆRUM STATENS STRÅLEVERN 39:8:1 STATENS STRÅLEVERN 116 111.4
OSLO 301 OSLO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 39:1 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 207 200.3
OSLO 301 OSLO STATENS LEGEMIDDELVERK 39:12:1 STATENS LEGEMIDDELVERK 252 241.8
OSLO 301 OSLO BIOTEKNOLOGINEMNDA 39:16:1 BIOTEKNOLOGINEMNDA 7 6.8
OSLO 301 OSLO STATENS HELSEPERSONELLNEMND 39:18:1 STATENS HELSEPERSONELLNEMND 7 6.8
OSLO 301 OSLO STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS 39:19:1 STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS 45 43.2
OSLO 301 OSLO KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA 39:20:1 KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA 2 1.9
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:1 HELSEDIREKTORATET AVD GIFTINFORMASJONEN 26 22.8
OSLO 301 OSLO STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL 39:21:1 STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL 51 49.5
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:3 HELSEDIREKTORATET HOVEDKONTOR OSLO U2 529 499.7
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:7 HELSEDIREKTORATET AVD OSLO P28 83 79.8
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:8 HELSEDIREKTORATET AVD UNIVERSITETSGATA U7 69 68.5
OSLO 301 OSLO HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:2 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I AKERSHUS 4 4.0
OSLO 301 OSLO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:18 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN OSLO 168 149.4
OSLO 301 OSLO VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET 39:24:1 VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET 20 19.6
OSLO 301 OSLO NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 39:3:1 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 159 147.0
OSLO 301 OSLO STATENS HELSETILSYN 39:4:1 STATENS HELSETILSYN 114 104.7
OSLO 301 OSLO FOLKEHELSEINSTITUTTET 39:6:1 FOLKEHELSEINSTITUTTET 592 556.0
OSLO 301 OSLO FOLKEHELSEINSTITUTTET 39:6:3 FOLKEHELSEINSTITUTTET 209 201.0
OSLO 301 OSLO NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 39:7:2 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN KUNNSKAPSSENTERET 196 164.6
OSLO 301 OSLO PASIENTSKADENEMNDA 39:9:1 PASIENTSKADENEMNDA 62 58.8
HEDMARK 403 HAMAR HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:6 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND 7 7.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:4 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I BUSKERUD 5 4.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:16 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I VESTFOLD 5 4.5
VESTFOLD 704 TØNSBERG HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:24 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN TØNSBERG 245 225.2
TELEMARK 805 PORSGRUNN NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN 39:7:1 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN SEKSJON FOR KVALITETSUTVIKLING 6 6.0
TELEMARK 806 SKIEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:13 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK 4 3.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:3 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I AUST-AGDER 5 4.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:15 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I VEST-AGDER 2 1.6
ROGALAND 1103 STAVANGER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:11 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ROGALAND 5 5.0
ROGALAND 1124 SOLA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:27 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN SOLA 118 102.3
HORDALAND 1201 BERGEN HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:7 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HORDALAND 5 4.5
HORDALAND 1201 BERGEN FOLKEHELSEINSTITUTTET 39:6:2 FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD FOR MEDISINSK FØDSELSREGISTER 49 41.3
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:12 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I SOGN OG FJORDANE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:8 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL 4 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:35 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN ØRSTA 40 37.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:2 HELSEDIREKTORATET AVD FI TRONDHEIM 66 65.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEDIREKTORATET SENTRALT 39:2:1:6 HELSEDIREKTORATET AVD EI TRONDHEIM 18 16.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:1 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I SØR-TRØNDELAG 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:10 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORD-TRØNDELAG 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:9 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORDLAND 5 4.5
NORDLAND 1833 RANA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:15 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN RANA 1 0.8
TROMS 1902 TROMSØ HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:14 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS 4 3.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 39:2:2:5 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK 3 3.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER STATENS STRÅLEVERN 39:8:2 STATENS STRÅLEVERN BEREDSKAPSENHETEN SVANHOVD 5 5.0