FORVALTNINGSDATABASEN

OPPDAL, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OPPDAL (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 94 23 117 90 12 102 4 11 15
1981 98 23 121 94 11 105 4 12 16
1982 95 18 113 91 9 100 4 9 13
1983 96 26 122 93 10 103 3 16 19
1984 100 37 137 97 17 114 3 20 23
1985 90 27 117 85 9 94 5 18 23
1986 93 30 123 89 11 100 4 19 23
1987 91 30 121 87 11 98 4 19 23
1988 94 34 128 90 12 102 4 22 26
1989 92 33 125 89 11 100 3 22 25
1990 83 34 117 78 13 91 5 21 26
1991 85 31 116 78 12 90 7 19 26
1992 81 36 117 73 12 85 8 24 32
1993 77 37 114 70 11 81 7 26 33
1994 58 36 94 53 11 64 5 25 30
1995 61 37 98 56 12 68 5 25 30
1996 65 33 98 57 12 69 8 21 29
1997 60 33 93 52 13 65 8 20 28
1998 63 34 97 56 15 71 7 19 26
1999 61 31 92 54 13 67 7 18 25
2000 34 17 51 32 9 41 2 8 10
2001 36 14 50 33 8 41 3 6 9
2002 39 19 58 36 12 48 3 7 10
2003 37 15 52 33 11 44 4 4 8
2004 37 18 55 34 11 45 3 7 10
2005 38 20 58 37 15 52 1 5 6
2006 33 22 55 29 8 37 4 14 18
2007 34 22 56 28 11 39 6 11 17
2008 32 17 49 25 11 36 7 6 13
2009 29 12 41 27 10 37 2 2 4
2010 31 19 50 27 11 38 4 8 12
2011 32 16 48 29 10 39 3 6 9
2012 29 17 46 27 10 37 2 7 9
2013 32 15 47 28 11 39 4 4 8
2014 32 16 48 29 12 41 3 4 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i OPPDAL (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 92.6 18.3 110.9 90.0 12.0 102.0 2.6 6.3 8.9
1981 96.4 17.8 114.2 94.0 11.0 105.0 2.4 6.8 9.2
1982 93.5 14.8 108.3 91.0 9.0 100.0 2.5 5.8 8.3
1983 95.3 17.5 112.8 93.0 10.0 103.0 2.3 7.5 9.8
1984 99.2 26.7 126.0 97.0 17.0 114.0 2.2 9.7 12.0
1985 88.7 17.8 106.5 85.0 9.0 94.0 3.7 8.8 12.5
1986 92.3 20.2 112.4 89.0 11.0 100.0 3.3 9.2 12.4
1987 89.9 21.1 111.0 87.0 11.0 98.0 2.9 10.1 13.0
1988 92.8 22.8 115.6 90.0 12.0 102.0 2.8 10.8 13.6
1989 91.0 21.5 112.5 89.0 11.0 100.0 2.0 10.4 12.5
1990 81.0 23.5 104.5 78.0 13.0 91.0 3.0 10.4 13.5
1991 81.1 20.9 102.0 78.0 12.0 90.0 3.1 8.9 12.0
1992 76.4 23.8 100.2 73.0 12.0 85.0 3.5 11.8 15.2
1993 73.1 22.8 95.9 70.0 11.0 81.0 3.1 11.8 14.9
1994 55.6 22.5 78.1 53.0 11.0 64.0 2.6 11.6 14.1
1995 58.5 23.5 82.0 56.0 12.0 68.0 2.5 11.5 14.0
1996 61.3 23.2 84.5 57.0 12.0 69.0 4.3 11.2 15.5
1997 56.0 24.2 80.3 52.0 13.0 65.0 4.0 11.2 15.3
1998 59.5 25.0 84.5 56.0 15.0 71.0 3.5 10.1 13.5
1999 57.2 22.0 79.2 54.0 13.0 67.0 3.2 9.0 12.2
2000 33.0 13.2 46.2 32.0 9.0 41.0 1.0 4.2 5.2
2001 34.4 11.8 46.2 33.0 8.0 41.0 1.4 3.8 5.2
2002 37.6 15.8 53.4 36.0 12.0 48.0 1.6 3.8 5.4
2003 35.1 13.1 48.2 33.0 11.0 44.0 2.1 2.1 4.2
2004 36.4 14.6 51.0 34.0 11.0 45.0 2.4 3.6 6.0
2005 37.8 17.3 55.1 37.0 15.0 52.0 0.8 2.3 3.1
2006 31.7 16.6 48.3 29.0 8.0 37.0 2.7 8.6 11.3
2007 31.5 17.8 49.3 28.0 11.0 39.0 3.5 6.8 10.3
2008 29.6 14.2 43.8 25.0 11.0 36.0 4.6 3.2 7.8
2009 28.3 10.6 38.9 27.0 10.0 37.0 1.3 0.6 1.9
2010 29.4 15.7 45.1 27.0 11.0 38.0 2.4 4.7 7.1
2011 30.9 13.7 44.6 29.0 10.0 39.0 1.9 3.7 5.6
2012 28.4 14.4 42.8 27.0 10.0 37.0 1.4 4.3 5.8
2013 30.2 13.5 43.7 28.0 11.0 39.0 2.2 2.5 4.7
2014 31.1 14.5 45.7 29.0 12.0 41.0 2.2 2.5 4.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i OPPDAL (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 117 0.1 110.9 0.1
1981 121 0.1 114.2 0.1
1982 113 0.1 108.3 0.1
1983 122 0.1 112.8 0.1
1984 137 0.1 126.0 0.1
1985 117 0.1 106.5 0.1
1986 123 0.1 112.4 0.1
1987 121 0.1 111.0 0.1
1988 128 0.1 115.6 0.1
1989 125 0.1 112.5 0.1
1990 117 0.1 104.5 0.1
1991 116 0.1 102.0 0.1
1992 117 0.1 100.2 0.1
1993 114 0.1 95.9 0.1
1994 94 0.1 78.1 0.1
1995 98 0.1 82.0 0.1
1996 98 0.1 84.5 0.1
1997 93 0.1 80.3 0.1
1998 97 0.1 84.5 0.1
1999 92 0.1 79.2 0.1
2000 51 0.0 1.7 46.2 0.0
2001 50 0.0 1.6 46.2 0.0
2002 58 0.0 1.8 53.4 0.0
2003 52 0.0 1.6 48.2 0.0
2004 55 0.0 1.7 51.0 0.0
2005 58 0.0 1.9 55.1 0.0
2006 55 0.0 1.7 48.3 0.0
2007 56 0.0 1.7 49.3 0.0
2008 49 0.0 1.5 43.8 0.0
2009 41 0.0 1.2 38.9 0.0
2010 50 0.0 1.5 45.1 0.0
2011 48 0.0 1.5 44.6 0.0
2012 46 0.0 1.4 42.8 0.0
2013 47 0.0 1.5 43.7 0.0
2014 48 0.0 1.5 45.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i OPPDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.4
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 1.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.7
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 0.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i OPPDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.4
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 1.8
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.7
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 0.8
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i OPPDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:103 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET OPPDAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.4
11:5:2:6:4 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR GAULDAL FILIAL OPPDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 1.8
90:2:2:16:21 NAV SØR-TRØNDELAG NAV OPPDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 7.7
89:51:9:34 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I OPPDAL, LØNSET OG FAGERHAUG KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
16:3:5:27 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD OPPDAL FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
59:22:10 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE OPPDAL DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 0.8
4:7:15:20:12 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT OPPDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0