FORVALTNINGSDATABASEN

ORKDAL, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ORKDAL (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 95 37 132 93 20 113 2 17 19
1981 98 41 139 95 25 120 3 16 19
1982 90 41 131 86 21 107 4 20 24
1983 93 50 143 92 29 121 1 21 22
1984 92 52 144 91 29 120 1 23 24
1985 89 50 139 88 24 112 1 26 27
1986 90 52 142 87 28 115 3 24 27
1987 85 51 136 83 24 107 2 27 29
1988 86 59 145 84 30 114 2 29 31
1989 85 71 156 81 39 120 4 32 36
1990 83 74 157 79 43 122 4 31 35
1991 77 75 152 73 42 115 4 33 37
1992 71 79 150 66 46 112 5 33 38
1993 66 84 150 63 46 109 3 38 41
1994 42 79 121 38 40 78 4 39 43
1995 45 71 116 40 38 78 5 33 38
1996 50 73 123 46 40 86 4 33 37
1997 49 77 126 45 37 82 4 40 44
1998 49 83 132 43 40 83 6 43 49
1999 47 77 124 43 40 83 4 37 41
2000 37 46 83 36 27 63 1 19 20
2001 84 53 137 82 32 114 2 21 23
2002 46 64 110 45 47 92 1 17 18
2003 35 51 86 34 37 71 1 14 15
2004 49 62 111 40 41 81 9 21 30
2005 51 68 119 43 39 82 8 29 37
2006 49 78 127 39 46 85 10 32 42
2007 44 68 112 34 40 74 10 28 38
2008 37 49 86 32 30 62 5 19 24
2009 38 51 89 28 31 59 10 20 30
2010 52 90 142 43 61 104 9 29 38
2011 46 100 146 38 72 110 8 28 36
2012 53 98 151 41 72 113 12 26 38
2013 53 103 156 41 79 120 12 24 36
2014 48 105 153 38 84 122 10 21 31
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ORKDAL (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 94.4 26.8 121.2 93.0 20.0 113.0 1.4 6.8 8.2
1981 96.9 32.0 128.9 95.0 25.0 120.0 1.9 7.0 8.9
1982 87.8 30.1 117.8 86.0 21.0 107.0 1.8 9.1 10.9
1983 92.4 39.0 131.4 92.0 29.0 121.0 0.4 10.0 10.4
1984 91.4 40.5 131.9 91.0 29.0 120.0 0.4 11.5 11.9
1985 88.4 37.6 126.0 88.0 24.0 112.0 0.4 13.6 14.0
1986 88.8 39.8 128.6 87.0 28.0 115.0 1.8 11.8 13.6
1987 84.3 38.9 123.2 83.0 24.0 107.0 1.3 14.9 16.2
1988 85.0 44.5 129.4 84.0 30.0 114.0 1.0 14.4 15.4
1989 82.7 53.5 136.2 81.0 39.0 120.0 1.7 14.5 16.2
1990 80.7 57.3 138.0 79.0 43.0 122.0 1.7 14.3 16.0
1991 74.3 56.2 130.6 73.0 42.0 115.0 1.4 14.2 15.6
1992 67.8 59.8 127.7 66.0 46.0 112.0 1.9 13.9 15.7
1993 63.8 62.4 126.2 63.0 46.0 109.0 0.9 16.4 17.2
1994 39.6 59.4 99.0 38.0 40.0 78.0 1.6 19.4 21.0
1995 42.0 55.6 97.6 40.0 38.0 78.0 2.0 17.6 19.6
1996 48.5 58.5 107.1 46.0 40.0 86.0 2.5 18.5 21.1
1997 46.6 57.5 104.1 45.0 37.0 82.0 1.6 20.5 22.1
1998 46.5 59.1 105.5 43.0 40.0 83.0 3.5 19.1 22.6
1999 45.1 57.3 102.4 43.0 40.0 83.0 2.1 17.3 19.4
2000 36.8 37.6 74.4 36.0 27.0 63.0 0.8 10.6 11.4
2001 83.3 43.6 126.9 82.0 32.0 114.0 1.3 11.6 12.9
2002 45.5 57.4 102.9 45.0 47.0 92.0 0.5 10.4 10.9
2003 34.6 46.7 81.3 34.0 37.0 71.0 0.6 9.7 10.3
2004 44.1 54.5 98.7 40.0 41.0 81.0 4.1 13.5 17.7
2005 47.3 57.5 104.8 43.0 39.0 82.0 4.3 18.5 22.8
2006 45.1 65.8 110.8 39.0 46.0 85.0 6.1 19.8 25.8
2007 40.5 58.4 98.9 34.0 40.0 74.0 6.5 18.4 24.9
2008 35.3 41.5 76.8 32.0 30.0 62.0 3.3 11.5 14.8
2009 32.8 42.8 75.6 28.0 31.0 59.0 4.8 11.8 16.6
2010 47.9 76.7 124.6 43.0 61.0 104.0 4.9 15.7 20.6
2011 43.2 88.7 131.9 38.0 72.0 110.0 5.2 16.7 21.9
2012 46.8 88.0 134.8 41.0 72.0 113.0 5.8 16.0 21.8
2013 46.4 93.9 140.3 41.0 79.0 120.0 5.4 14.9 20.3
2014 43.2 96.6 139.8 38.0 84.0 122.0 5.2 12.6 17.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ORKDAL (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 132 0.1 121.2 0.1
1981 139 0.1 128.9 0.1
1982 131 0.1 117.8 0.1
1983 143 0.1 131.4 0.1
1984 144 0.1 131.9 0.1
1985 139 0.1 126.0 0.1
1986 142 0.1 128.6 0.1
1987 136 0.1 123.2 0.1
1988 145 0.1 129.4 0.1
1989 156 0.1 136.2 0.1
1990 157 0.1 138.0 0.1
1991 152 0.1 130.6 0.1
1992 150 0.1 127.7 0.1
1993 150 0.1 126.2 0.1
1994 121 0.1 99.0 0.1
1995 116 0.1 97.6 0.1
1996 123 0.1 107.1 0.1
1997 126 0.1 104.1 0.1
1998 132 0.1 105.5 0.1
1999 124 0.1 102.4 0.1
2000 83 0.1 1.7 74.4 0.1
2001 137 0.1 2.7 126.9 0.1
2002 110 0.1 2.2 102.9 0.1
2003 86 0.1 1.7 81.3 0.1
2004 111 0.1 2.1 98.7 0.1
2005 119 0.1 2.2 104.8 0.1
2006 127 0.1 2.2 110.8 0.1
2007 112 0.1 1.9 98.9 0.1
2008 86 0.1 1.5 76.8 0.1
2009 89 0.1 1.6 75.6 0.1
2010 142 0.1 2.5 124.6 0.1
2011 146 0.1 2.6 131.9 0.1
2012 151 0.1 2.6 134.8 0.1
2013 156 0.1 2.7 140.3 0.1
2014 153 0.1 2.6 139.8 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ORKDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 21 14.1
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 81 76.9
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 5.8
FINANSDEPARTEMENTET 15 13.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 22.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ORKDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 21 14.1
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 51 48.7
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 28.2
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 5.8
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 15 13.9
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 22.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ORKDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:4:339 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT ORKDAL BARNEVERNSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 21 14.1
11:5:2:6:12 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ORKDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:13:20 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING ORKDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 51 48.7
90:2:2:16:22 NAV SØR-TRØNDELAG NAV ORKDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 28.2
89:51:9:35 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I ORKDAL, ORKANGER, GEITASTRAND OG ORKLAND KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
13:9:2:4:7 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT ORKDAL TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 5.8
16:3:5:28 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD ORKDAL FINANSDEPARTEMENTET 15 13.9
4:7:15:20:13 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ORKDAL OG AGDENES LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 22.1