FORVALTNINGSDATABASEN

RØROS, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RØROS (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 116 32 148 114 16 130 2 16 18
1981 125 36 161 123 16 139 2 20 22
1982 110 30 140 106 13 119 4 17 21
1983 116 38 154 112 14 126 4 24 28
1984 114 41 155 112 15 127 2 26 28
1985 114 37 151 113 14 127 1 23 24
1986 113 45 158 110 19 129 3 26 29
1987 107 44 151 105 19 124 2 25 27
1988 98 46 144 96 22 118 2 24 26
1989 95 44 139 93 23 116 2 21 23
1990 100 42 142 98 20 118 2 22 24
1991 100 49 149 95 24 119 5 25 30
1992 93 44 137 87 18 105 6 26 32
1993 90 52 142 84 22 106 6 30 36
1994 77 48 125 71 11 82 6 37 43
1995 81 47 128 76 12 88 5 35 40
1996 76 46 122 70 14 84 6 32 38
1997 71 46 117 64 15 79 7 31 38
1998 72 47 119 66 15 81 6 32 38
1999 69 36 105 62 15 77 7 21 28
2000 52 24 76 50 11 61 2 13 15
2001 51 21 72 48 9 57 3 12 15
2002 60 24 84 58 8 66 2 16 18
2003 44 18 62 42 7 49 2 11 13
2004 50 19 69 48 6 54 2 13 15
2005 50 22 72 47 9 56 3 13 16
2006 47 22 69 45 8 53 2 14 16
2007 50 22 72 49 9 58 1 13 14
2008 53 22 75 50 13 63 3 9 12
2009 49 23 72 47 13 60 2 10 12
2010 49 26 75 46 18 64 3 8 11
2011 52 30 82 49 20 69 3 10 13
2012 52 32 84 50 21 71 2 11 13
2013 54 38 92 52 29 81 2 9 11
2014 53 31 84 52 26 78 1 5 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RØROS (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 115.8 22.5 138.3 114.0 16.0 130.0 1.8 6.5 8.3
1981 124.8 24.8 149.6 123.0 16.0 139.0 1.8 8.8 10.6
1982 108.6 20.5 129.1 106.0 13.0 119.0 2.6 7.5 10.1
1983 114.6 23.7 138.3 112.0 14.0 126.0 2.6 9.7 12.3
1984 112.8 26.3 139.1 112.0 15.0 127.0 0.8 11.3 12.1
1985 113.3 25.1 138.4 113.0 14.0 127.0 0.3 11.1 11.4
1986 111.1 30.9 142.0 110.0 19.0 129.0 1.1 11.9 13.0
1987 106.1 30.3 136.4 105.0 19.0 124.0 1.1 11.3 12.4
1988 96.8 31.9 128.8 96.0 22.0 118.0 0.8 9.9 10.8
1989 94.3 31.1 125.4 93.0 23.0 116.0 1.3 8.1 9.4
1990 99.3 29.0 128.2 98.0 20.0 118.0 1.3 8.9 10.2
1991 95.9 32.7 128.7 95.0 24.0 119.0 0.9 8.7 9.7
1992 88.7 28.4 117.1 87.0 18.0 105.0 1.7 10.4 12.1
1993 86.0 33.7 119.7 84.0 22.0 106.0 2.0 11.7 13.7
1994 73.3 28.6 101.8 71.0 11.0 82.0 2.3 17.6 19.9
1995 78.2 29.0 107.2 76.0 12.0 88.0 2.2 17.0 19.2
1996 72.4 27.7 100.0 70.0 14.0 84.0 2.4 13.7 16.0
1997 66.6 29.5 96.1 64.0 15.0 79.0 2.6 14.5 17.1
1998 68.3 31.7 100.0 66.0 15.0 81.0 2.3 16.7 19.0
1999 65.0 25.5 90.5 62.0 15.0 77.0 3.0 10.5 13.5
2000 51.1 18.6 69.7 50.0 11.0 61.0 1.1 7.6 8.7
2001 49.5 15.8 65.3 48.0 9.0 57.0 1.5 6.8 8.3
2002 59.0 17.9 76.8 58.0 8.0 66.0 1.0 9.9 10.9
2003 43.0 13.4 56.5 42.0 7.0 49.0 1.0 6.4 7.4
2004 49.0 14.2 63.2 48.0 6.0 54.0 1.0 8.2 9.2
2005 48.5 16.5 64.9 47.0 9.0 56.0 1.5 7.4 8.9
2006 46.0 16.1 62.2 45.0 8.0 53.0 1.0 8.1 9.1
2007 49.5 16.4 65.9 49.0 9.0 58.0 0.5 7.4 7.9
2008 51.4 17.8 69.2 50.0 13.0 63.0 1.4 4.8 6.2
2009 47.9 18.3 66.2 47.0 13.0 60.0 0.9 5.3 6.2
2010 47.5 22.2 69.8 46.0 18.0 64.0 1.5 4.2 5.8
2011 50.4 25.6 76.0 49.0 20.0 69.0 1.4 5.6 7.0
2012 51.2 27.6 78.8 50.0 21.0 71.0 1.2 6.6 7.8
2013 52.9 34.6 87.5 52.0 29.0 81.0 0.9 5.6 6.5
2014 52.3 28.8 81.1 52.0 26.0 78.0 0.3 2.8 3.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RØROS (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 148 0.1 138.3 0.1
1981 161 0.1 149.6 0.1
1982 140 0.1 129.1 0.1
1983 154 0.1 138.3 0.1
1984 155 0.1 139.1 0.1
1985 151 0.1 138.4 0.1
1986 158 0.1 142.0 0.1
1987 151 0.1 136.4 0.1
1988 144 0.1 128.8 0.1
1989 139 0.1 125.4 0.1
1990 142 0.1 128.2 0.1
1991 149 0.1 128.7 0.1
1992 137 0.1 117.1 0.1
1993 142 0.1 119.7 0.1
1994 125 0.1 101.8 0.1
1995 128 0.1 107.2 0.1
1996 122 0.1 100.0 0.1
1997 117 0.1 96.1 0.1
1998 119 0.1 100.0 0.1
1999 105 0.1 90.5 0.1
2000 76 0.1 2.5 69.7 0.1
2001 72 0.1 2.3 65.3 0.1
2002 84 0.1 2.7 76.8 0.1
2003 62 0.0 2.0 56.5 0.0
2004 69 0.1 2.2 63.2 0.1
2005 72 0.1 2.2 64.9 0.1
2006 69 0.1 2.1 62.2 0.1
2007 72 0.1 2.1 65.9 0.1
2008 75 0.1 2.2 69.2 0.1
2009 72 0.1 2.1 66.2 0.1
2010 75 0.1 2.3 69.8 0.1
2011 82 0.1 2.4 76.0 0.1
2012 84 0.1 2.5 78.8 0.1
2013 92 0.1 2.7 87.5 0.1
2014 84 0.1 2.5 81.1 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RØROS (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 34 33.3
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 2.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.8
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 15 14.8
FINANSDEPARTEMENTET 10 9.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RØROS (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 34 33.3
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 2.4
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.8
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NORSK KULTURMINNEFOND KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 15 14.8
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 5 5.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.5
TOLLREGION MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 5 4.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RØROS (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:110 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET RØROS SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 34 33.3
11:5:2:6:5 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR GAULDAL FILIAL RØROS LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 2.4
90:2:2:16:27 NAV SØR-TRØNDELAG NAV RØROS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.8
89:51:9:40 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I RØROS, BREKKEN, GLÅMOS OG HITTERDALEN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
34:3:1 NORSK KULTURMINNEFOND NORSK KULTURMINNEFOND KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 15 14.8
16:3:5:34 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD RØROS FINANSDEPARTEMENTET 5 5.0
4:7:15:20:16 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT RØROS LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.5
16:5:2:5:6 TOLLREGION MIDT-NORGE VAULDALEN TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 5 4.3