FORVALTNINGSDATABASEN

Konkurransetilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

29 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Et casestudie av Skatteetaten og Konkurransetilsynets kompetanseforvaltning Berg, Andreas Madsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 How does an Exogenous Shock Affect Institutional Change? The Case of Digitalization in Konkurransetilsynet and COVID-19 Pandemic Aursland, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Et tilsynsorgan med videre jakke. En studie av Konkurransetilsynets rolle og uavhengighet Hesseberg, Ole Bjarne Aarsland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Konkurransetilsynet - Et sted mellom Norge og EU? Solstad, SIlje Gjerp
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Nasjonale konkurranseregimer under press. - en komparativ studie av europiseringen av det norske og svenske konkurranseregimet. Bue, Lars-Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Forholdet mellom forvaltningsmyndighetene som er involvert i forvaltningen av telekommunikasjonssektoren i Norge : en studie av forholdet mellom Post-og teletilsynet og Konkurransetilsynet og Statens teleforvaltningsråd, Samferdselsdepartementet og Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Bekkedal, Tarjei
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 2004 Europeisering av tilsynsmyndigheter i Norge og Sverige. Dyrdal, Morten
Notat 2000 Tilsyn i en fristilt stat: Fra integrert til spesialisert organisasjonsform. Skogstad, Per-Arne
Rapport 2013 NOU 2013: 6 God handelsskikk i dagligvarekjeden Erling Hjelmeng (leder), Knut Thonstad, Toril Melander Stene, Tina Søreide, Thea Susanne Skaug, Tommy Staahl Gabrielsen, Olav Kolstad
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2012 NOU 2012: 7 Mer effektiv konkurranselov Erling J. Hjelmeng (leder), Beret Sundet, Jostein Skaar, Lars Sørgard, Anne Beate Hammerstad, Mona Søyland, Jan Eivind Norheim
Rapport 2011 NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser - Finanskriseutvalgets utredning Jon M. Hippe (leder), Cecilie Ask, Jorunn Berland, Jan Bjørland, Per Christiansen, Randi Flesland, Kristin Gulbrandsen, Ingebjørg Harto, Thore Johnsen, Lars Jonung, Tore Lindholt, Bente Rathe, Stein Reegård, Bent Sofus Tranøy, Karen Helene Ulltveit-Moe
Rapport 2011 NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning Erling Selvig (leder), Olav Breck, Ottar Dalsøren, Sverre Dyrhaug, Anne Nesheim Egeberg, Kjersti Elvestad, Eystein Gjelsvik, Arnhild Dordi Gjønnes, Øivind Fegth Knutsen, Anne-Lise Løfsgaard, Øystein Løining, Per Melsom, Solveig Nordkvist, Astrid Nyberget, Erling G. Rikheim, Egil Rokhaug, Marius Ryel, Rolf A. Skomsvold, Liv Synnøve Taraldsrud, Hilde J. Vihovde, Bente Øverli
Rapport 2010 Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Inger Johanne Sundby, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2010 NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser Fredrik Sejersted (leder), Arnhild Dordi Gjønnes, Morten Goller, Hilde Hauge, Pål Hellesylt, Kari Mjølhus, Jørgen Aardalsbakke, Nina Ramstad Aatlo
Rapport 2009 Dei administrative funksjonane i Kredittilsynet – ei benchmarking med Konkurransetilsynet, Norad, NVE og SFT. Peter Chr. Bøgh
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2009 NOU 2009: 09 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner— Særskilt oppnevnte offentlige kommisjoner Arild Eidesen, Marit Arnstad, Brit Denstad, Aanund Hylland, Edith Irgens, Harald Stabell og Kristian Dahle Trygstad
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 2007 Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten Sidsel Søvik Tormod Rødsten
Rapport 2003 NOU 2003: 12 Ny konkurranselov Hans Petter Graver (leder), Jan Bjørland, Magne Eek, Morten Eriksen, Arnhild Dordi Gjønnes, Eva Hildrum, Stein Reegård, Elisabeth Roscher, Margrethe Slinde, Helge Stemshaug, Siri Teigum, Steinar Undrum, Randi Wilhelmsen
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2001 Styringsdialogen mellom AAD og Konkurransetilsynet Oftedal, Erik og Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 NOU 1999: 26 Konvergens Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene Karin M. Bruzelius (leder), Jon Bing, Jens C. Koch, Hilde Lovett, Vigdis Moe Skarstein, Helge Sønneland, Øyvind Christensen, Alf-Petter Tenfjord
Rapport 1994 Fra prisoverenskomst til modifisert områdekartell. Konkurranseregulering i bryggeri-industrien, 1894-1939. Hovland, Edgar
Rapport 1993 Fra Thagaard til Egil Bakke. Hovedlinjer i norsk konkurransepolitikk 1954-1990. Espeli, Harald
Rapport 1992 Glimt fra Prisdirektoratets historie 1917 - 1992 Prisdirektoratet