FORVALTNINGSDATABASEN

Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid (2009):

Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2009:2

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difirapport-2009-02-undersokelse-om-statlig-informasjonspolitikk.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2009/11/undersoking-om-informasjonspolitikken

Antall sider:

26

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2794

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

I forbindelse med arbeidet med ny statlig kommunikasjonspolitikk har Direktoratet for forvaltning og IKT gjennomført en kartlegging av hva toppledere og kommunikasjonssjefer i departementer, direktorater/tilsyn og hos fylkesmennene mener om dagens statlige informasjonspolitikk, hvordan den praktiseres i dag og hvilke forventninger og innspill de har til en ny statlig kommunikasjonspolitikk. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden desember 2007 – januar 2008.