FORVALTNINGSDATABASEN

Eide, Kristian Kjøllesdal (2016):

Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi notat 2016:4

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-notat_2016_4_utviklingen_i_antall_ansatte_i_sentral_statsforvaltning._en_kartlegging_av_arsaker.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2016/08/utviklingen-i-antall-ansatte-i-sentral-statsforvaltning

Antall sider:

191

ISSN-nummer:

1892-1728

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3176

Disse opplysningene er sist endret:

3/10 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Difis kartlegging viser at departementene og direktoratene fikk 3 121 flere ansatte mellom 2009 og 2015. Korrigert for omorganiseringer og oppgaveflytting som ikke representerer en reell vekst i antall ansatte i staten var økningen på 1 821 ansatte. Den årlige veksten var størst mellom 2009 og 2013, og direktoratene har vokst mer enn departementene. Hovedårsaken til flere ansatte er nye oppgaver. Samtidig har effektiviseringstiltak bidratt til om lag 480 færre ansatte i den sentrale statsforvaltningen.