FORVALTNINGSDATABASEN

Justis- og beredskapsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
16.11.1818 2. departement for justissaker 306 Sammenslått inn i: Justis- og beredskapsdepartementet
16.11.1818 3. departement for politisaker 306 Sammenslått inn i: Justis- og beredskapsdepartementet
17.11.1818 Justis- og beredskapsdepartementet 106 Sammenslått av: 2. departement for justissaker
17.11.1818 Justis- og beredskapsdepartementet 106 Sammenslått av: 3. departement for politisaker
20.12.1948 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og distriktsdepartementet
20.12.1948 Kommunal- og distriktsdepartementet 111 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.01.2001 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Politiavdelingen
01.01.2001 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Politidirektoratet
01.11.2002 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Domstolavdelingen
01.11.2002 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Domstoladministrasjonen
01.01.2004 Sekretariatet for konfliktrådene 111 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.01.2004 Statens sivilrettsforvaltning 111 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
31.12.2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 311 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.01.2010 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
01.01.2010 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Innvandringsavdelingen
01.07.2013 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kriminalomsorgsdirektoratet
01.07.2013 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kriminalomsorgsetaten
01.01.2014 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Selskapsrett og næringsregistre
01.01.2014 Selskapsrett og næringsregistre 111 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.04.2016 Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk 211 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.04.2016 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
01.04.2016 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Integreringsavdelingen
01.04.2016 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
03.05.2019 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Forsvarsdepartementet
03.05.2019 Forsvarsdepartementet 211 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.03.2020 Barne-, ungdoms- og familieetaten 211 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.03.2020 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 211 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.03.2020 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Barne-, ungdoms- og familieetaten
01.03.2020 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet