FORVALTNINGSDATABASEN

Politiets utlendingsenhet (PU)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 21.11.2003

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13520
Navn: Politiets utlendingsenhet (PU)
Kort navn: PU
Engelsk navn: International Police Immigration Service
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 986210504
Ogranisjonsprinsipp: Geografi