FORVALTNINGSDATABASEN

Politiets utlendingsenhet (PU)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

14 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Tvungen fjernledelse "Hvordan kan praktiseringen av tvungen fjernledelse påvirke mellomledere?" Sebakk, Synne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Grenseoverskridende utfordringer - En casestudie av asylkrisen i Sør-Varanger høsten 2015 Alvik, Trym Erik Omberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Målenes tvetydighet: Målstyring og kriminalitetsbekjempelse i Politiets Utlendingsenhet Eriksen, Lars
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Utviklingen av norsk returpolitikk overfor avviste asylsøkere : En dokumentstudie av statsbudsjettene 2000-2012 Thorgrimsen, Tone Celine Sundseth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? : En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landene Smedsrud, Kjersti Margrete
Rapport 2017 NOU 2017: 9 Politi og bevæpning — Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet Anne Kari Lande Hasle (leder), Anette Vangsnes Askevold, Kenneth Berg, Liv Finstad, Arne Jørgen Olafsen, Anders Snortheimsmoen
Rapport 2017 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer Anne Cathrine Frøstrup (Leder), Lars Fause, Inger Myklebust Ferstad, Torgeir Hagen, Hugo Henstein, Helge Mehus, Sofie Nystrøm, Tom Roger N. Paulsen, Elisabeth Maråk Støle
Rapport 2013 NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer Arne Røksund (leder), Ellen Seip, Svein Ragnar Kristensen, Odd Reidar Humlegård, Anne Lise Fimreite, Frede Hermansen, Monica Hansen Nylund, Marie Benedicte Bjørnland
Rapport 2011 NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom — Mottakstilbudet for asylsøkere Gunnar Berge (leder), Berit Berg, Marit C. Borchgrevink, Petter J. Drefvelin, Nina Gran, Atle Hamar, Simin Sabri, Sylo Taraku
Rapport 2009 Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008 Anne Hals
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2007 Evaluering av Politiets utlendingsenhet Inger Johanne Sundby, Mette Haarstad, Peter Chr. Bøgh
Rapport 2004 NOU 2004: 20 - Ny utlendingslov Bjørn Solbakken (leder), Grete Brochmann, Henrik Bull, Ronald L. Craig, Ketil Haukaas, Selma Ilyas, Kristine Ryssdal, Vigdis Vevstad
Rapport 2004 NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern— Politimetoder i forebyggende øyemed Odd Jarl Pedersen, Kjerstin Kvande, Aase K. Sigmond, Trond Egil With, Terje Lunde, Guro Slettemark, Roald Hopsnes