FORVALTNINGSDATABASEN

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

16 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Forbrukerpolitikk i 1980 årene. Hernes, Bernt
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Departementenes organisering og bruk av forskning: Case: Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Yttrehus, Ragnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Den hensiktsmessige ernæringspolitikken. Prosessen fram til stortingsmeldingen om norsk ernærings- og matforsyningspolitikk. Hansen, Ranveig Isdal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Suksess og fiasko. En studie av Aksjon publikum. Helgøy, Ingrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Endringsprosesser i bistandsforvaltningen 1975-83. En analyse av mulige motiver for etableringen av Departementet for utviklingshjelp. Jacobsen, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Etableringen av Forbruker- og administrasjonsdepartementet. En analyse av en beslutningsprosess. Mathisen, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Forbrukerspørsmål som offentlig politikk. En undersøkelse av Forbrukerrådet og den sentrale forbrukerforvaltning. Kobberstad, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74 Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell
Rapport 1995 Områdegjennomganger som reformstrategi i statsforvaltningen. Fra overmot til resignasjon. Hartmann, Erik
Rapport 1994 Prinsipp og praksis. - Stortinget og mål i forvaltningspolitikken. Karlsen, Magne Øvre
Rapport 1993 Fra Thagaard til Egil Bakke. Hovedlinjer i norsk konkurransepolitikk 1954-1990. Espeli, Harald
Rapport 1988 Reform av statlig personalpolitikk. Styring og effekter. Klokkeide, Lise