FORVALTNINGSDATABASEN

Ingunn Botheim, Elisabeth Hyllseth og Gudrun Vik (2008):

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2008:1

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difirapport-2008-01-kartlegging-av-raadgivnings-og-konfliktlosningstilbudet-i-norge.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2009/11/kartlegging-av-raadgivnings-og-konfliktlosningstilbudet-i-norge

Antall sider:

154

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2805

Disse opplysningene er sist endret:

21/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet på rettshjelpsområdet. Kartleggingen er foretatt gjennom dokumentstudier, spørreskjemaundersøkelse og intervjuer. Det samlede rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge er omfattende. I vår undersøkelse har vi kartlagt og beskrevet i alt 48 ulike tilbud eller grupper av tilbud – både private og offentlige. Staten bruker også store midler til fri rettshjelp. For 2006 ble det brukt i alt 174 mill kr til fritt rettsråd og bortimot 386 mill kr til fri sakførsel.

Undersøkelsen viser at de fleste respondenter mener at tilbudet i dag ikke fungerer godt nok på saksfelt som er relatert til offentlig forvaltning (sosialtjeneste, trygd/pensjon osv). Det pekes likeledes på at forvaltningens veiledningsplikt ikke fungerer tilfredsstillende.