FORVALTNINGSDATABASEN

Sosialdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

18 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
Rådgivende organ Det faglige utvalg for førerhundspørsmål
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget som skal vurdere ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten
Klage- eller ankeinstans Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp
Kontroll, tilsyn, beredskap Styre for Delta-senteret
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for pensjonsordningen for sykepleiere
Rådgivende organ Rådgivningsgruppen for Nasjonalt ryggnettverk
Rådgivende organ Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger
Rådgivende organ Rådet for vurdering av praksis og rettssikkerhet etter sosialtjenesteloven kapittel 6 A.
1995 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM
1994 Andre oppgaver Fordelingsnemnd - tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
1985 Rådgivende organ Statens Eldreråd
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling
1978 Klage- eller ankeinstans Ankenemnda for arbeidsgiverperioden
1969 Rådgivende organ Rådet for funksjonshemmede
1968 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for Rikstrygdeverket i krigspensjoneringssaker
1959 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning
1949 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Pensjonstrygden for sjømenn
1932 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. A/S Vinmonopolets styre