FORVALTNINGSDATABASEN

Antall enheter klassifisert på oppgave

Antall enheter kategorisert på oppgaveportefølje.

År: Vis antall der oppgaven er:

Antall eheter per oppgave i 2009, der gitt oppgave er enheten sin hovedoppgave eller bioppgave
Oppgave Antall enheter
1. Politikkutforming 46
2. Tilsyn/regulering/kontroll 67
3. Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing 24
4. Annen myndighetsutøving 83
5. Generell offentlig tjenesteyting 159
6. Forretningsmessig orienterte oppgaver 13