FORVALTNINGSDATABASEN

VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD STATSADVOKATEMBETER (Orgnr. 973785117)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973785117
Navn/foretaksnavn: VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD STATSADVOKATEMBETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Tollbodgaten 9, 3111 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2630, 3129 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.